Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

ilikemyself
12:37
2572 cecc
Reposted fromrurzowa rurzowa
ilikemyself
12:33
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadieeine dieeine
ilikemyself
12:30
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRadzim Radzim
12:29
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viasognito sognito

March 24 2017

ilikemyself
19:52
2160 960e 500
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viascorpix scorpix
ilikemyself
19:27
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viascorpix scorpix
ilikemyself
19:26
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viascorpix scorpix
ilikemyself
19:25
19:23
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viascorpix scorpix
ilikemyself
19:23
Reposted fromFlau Flau viaRadzim Radzim

March 22 2017

19:36
2811 d20e 500
Reposted fromerial erial viadol-blathanna dol-blathanna
19:36
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viaRadzim Radzim

March 21 2017

ilikemyself
17:27
Jak mam o Tobie zapomnieć kiedy codziennie patrzymy sobie w oczy?
ilikemyself
17:25
3306 3b3d
nie jestem...
ilikemyself
17:22
9450 3d42 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaRadzim Radzim
ilikemyself
17:18
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viasognito sognito
ilikemyself
17:10
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viasognito sognito
17:10
9841 c690 500
Reposted fromgrompfus grompfus viaRadzim Radzim

March 10 2017

ilikemyself
15:29
   spokój ma kształt Twoich ramion  
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasognito sognito

March 09 2017

ilikemyself
18:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl