Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

17:18
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viadieeine dieeine

May 10 2017

ilikemyself
13:39
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viamylittleuniverse mylittleuniverse
ilikemyself
13:29
Jestem tak samotnym człowiekiem, że cieszę się nawet kiedy ktoś powie mi zwykłe cześć. Może to głupie, a może nie, ale każde ciepłe słowo sprawia mi szaloną przyjemność. 
— Anon. Wyzn.
13:26
2819 e67e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamisiaczek95 misiaczek95
ilikemyself
13:22


This Incredible spiral staircase inside the Château de La Rochefoucauld Castle in France, was designed by Leonardo da Vinci in the year 1516.

March 29 2017

ilikemyself
12:37
2572 cecc
Reposted fromrurzowa rurzowa
ilikemyself
12:33
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadieeine dieeine
ilikemyself
12:30
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaRadzim Radzim
12:29
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viasognito sognito

March 24 2017

ilikemyself
19:52
2160 960e 500
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viascorpix scorpix
ilikemyself
19:27
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viascorpix scorpix
ilikemyself
19:26
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viascorpix scorpix
ilikemyself
19:25
19:23
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viascorpix scorpix
ilikemyself
19:23
Reposted fromFlau Flau viaRadzim Radzim

March 22 2017

19:36
2811 d20e 500
Reposted fromerial erial viadol-blathanna dol-blathanna
19:36
8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viaRadzim Radzim

March 21 2017

ilikemyself
17:27
Jak mam o Tobie zapomnieć kiedy codziennie patrzymy sobie w oczy?
ilikemyself
17:25
3306 3b3d
nie jestem...
ilikemyself
17:22
9450 3d42 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaRadzim Radzim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl